Wat is Mpower

Mpower is een stichting die sociale (burger-)initiatieven in Zutphen en Warnsveld ondersteunt. We hebben namelijk een gezamenlijk doel: positieve impact realiseren in onze hanzestad. De ondersteuning van Mpower komt in twee vormen: een online platform en het Mpowermodel. 

Ons online platform is het digitale marktplein waar initiatieven zich presenteren. Mpower maakt maatschappelijke initiatieven zichtbaar. Daarnaast legt Mpower verbindingen met een sterk netwerk van inwoners, organisaties en instellingen. We stellen het lokale netwerk zo in staat eenvoudiger bij te dragen aan maatschappelijk initiatief.  

Het Mpowermodel is een integraal stappenplan, dat alle fases van een project belicht van start tot financiering. Een groeicoach begeleidt ieder project door deze fases heen. Zo kunnen initiatieven groeien tot succesvolle en bestendige projecten. 

Lokaal

Verbindingskracht

Samen

Waarom is Mpower nodig?

Inwoners weten goed waar behoefte aan is in de buurt, de wijk of in de gemeente als geheel. Die kennis is cruciaal en de basis voor maatschappelijke energie. In gemeente Zutphen kennen we in grote mate dit actief burgerschap. Alleen weet niet iedereen hoe een initiatief daadwerkelijk tot een succesvol project ontwikkeld kan worden. ‘Hoe schrijf je bijvoorbeeld een goed projectplan? Welke stappen moet je zetten en wanneer? Hoe leg je verbinding met bestaande initiatieven? Hoe bereik je het juiste publiek? En waar liggen kansen voor subsidies?’ Precies bij die uitdagingen begeleiden we de initiatiefnemers. En helpen hen bij de realisatie van hun project, want succesvolle projecten dragen bij aan een prettig leefklimaat in Zutphen en Warnsveld. En daar hebben we allemaal profijt van.

Hoe werkt Mpower?

Mpower is specifiek bedoeld voor projecten in gemeente Zutphen die gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Dat kunnen kleine én hele grote projecten zijn. Projecten die bij ons ingediend worden, beoordelen we aan de hand van een aantal criteria en op basis van het projectplan. Komt een project in aanmerking voor Mpower-steun, dan doorlopen de initiatiefnemers het Mpowermodel. In dit stappenplan komen alle belangrijke onderwerpen aan de orde om tot een succesvol eindresultaat te komen. Van onderbouwen en uitbouwen van het projectplan, realiseren van draagvlak, werven van vrijwilligers en realiseren van de financiering. Dit is niet vrijblijvend, maar een intensieve samenwerking. Stap voor stap komen gestelde doelen dichterbij. Niet adhoc of door toeval, maar stevig onderbouwd zodat er bij de laatste stap nog maar één optie is: succesvolle realisatie!

Door dit stappenplan kan Mpower bovendien de hulpvragen van initiatieven beter zichtbaar maken. We denken mee over concrete matches en kansen en zorgen dat geïnteresseerden eenvoudiger projecten kunnen ondersteunen met Menskracht (kennis of handjes), Materiaal (fysieke spullen, grondstoffen of materialen) of Middelen (financiële ondersteuning).

Ondernemers die invulling moeten geven aan hun Social Return verplichting, bieden we bovendien -in overleg- de mogelijkheid om onze projecten te ondersteunen. Op de website van Gemeente Zutphen staat meer informatie over Social Return in Zutphen.

Met deze brede aanpak creëren we een online en offline infrastructuur voor het toegankelijk maken en verbinden van maatschappelijk betrokken energie. 

Mpower-partners

Mpower is een samenwerking van verschillende Zutphense partners zoals maatschappelijk betrokken bedrijven, particulieren, lokale fondsen en gemeente Zutphen. Het project wordt uitgevoerd onder de paraplu van de Zutphense Uitdaging. 

Gemeente Zutphen heeft Mpower vier jaar lang subsidie toegezegd om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dat betekent dat initiatiefnemers niet meer een subsidie-aanvraag bij de gemeente indienen, maar bij Mpower. Door de werkwijze met het platform, de groeicoaches en het Mpowermodel vergroten we de kans van slagen van projecten. We voorkomen onbenut potentieel en maken optimaal gebruik van Menskracht, Materiaal en Middelen in Zutphen en Warnsveld. Samen openen we nog meer deuren voor verschilmakers.

Mpower is een samenvoeging van Empowerment (van mensen, maatschappelijke initiatieven en de samenleving) en Matchpower (koppelingen maken tussen betrokkenen, inwoners en andere partijen). 

Founding partners

Onze founding partners zijn organisaties die zich verbinden aan Mpower met omvangrijke en/of structurele bijdrages in financiën en/of natura.

Help ons en word ook een partner van Mpower

Supporters

Onze supporters zijn o.a. vanuit de reguliere founders/matchgroep Zutphense Uitdaging. Deze organisaties dragen bij aan Mpower.